philips sonos 7500

Philips Sonos 7500

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 352 Xem
Danh sách chi nhánh

Sản phẩm tương tự

Philips 7500 đã được tân trang lại để thay thế cho máy siêu âm tim mạch HP / Philips Sonos 5500 rất phổ biến. HP Sonos 7500 bổ sung chức năng Live3D vào nền tảng chức năng, nhưng về cơ bản là giống nhau về hình thức và chức năng như người tiền nhiệm của nó, Philips Sonos 5500.

Live3D trên máy siêu âm Philips 7500 là thế hệ đầu tiên của các chức năng tim Live3D được tìm thấy trên máy siêu âm tim mạch hiện tại của Philips ie33.