hitachi lisendo 880

Hitachi Lisendo 880

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 727 Xem
Danh sách chi nhánh

Sản phẩm tương tự

Hitachi Lisendo 880 được thiết kế như máy siêu âm tim mạch và mạch máu cao cấp của Hitachi-Aloka.

Với một số lớn các tính năng tiên tiến, siêu âm Hitachi Lisendo 880 được sử dụng cạnh tranh trong các dòng máy siêu âm tim mạch hàng đầu của thời đại, chẳng hạn như GE Vivid e90, Philips Epiq 7 và GE Vivid e9.

Các tính năng cao cấp của nó bao gồm: Đầu dò tinh thể đơn, Lập bản đồ luồng vector, LVeFLOW, Cổng đôi Doppler, 2DTT (Tốc độ căng thẳng và Strain), BiPlane EF, hình ảnh 2D / 3D / 4D, AutoLA, AutoEF, Trợ lý giao thức và màn hình OLED hiệu suất cao .

Đánh giá của Providian Medical Hitachi Lisendo:

Việc sáp nhập Hitachi và Aloka mang lại hai đội kỹ thuật cao cấp để sử dụng các công nghệ hình ảnh tốt nhất từ hai công ty. Hitachi Lisendo không làm thất vọng bằng cách cung cấp hình ảnh tim mạch tuyệt vời và trở thành lựa chọn tốt cho các đại gia ngành công nghiệp GE và Philips.