Máy đo loãng xương DEXXUM T    (21/06/2013)

Máy đo loãng xương  DEXXUM T là một giải pháp linh hoạt, tiêu chuẩn vàng để đánh giá nguy cơ rạn nứt xương
Chi tiết

Máy đo loãng xương EXA 3000    (27/09/2011)

Model: EXA 3000
Chi tiết

Máy đo loãng xương Sonost 3000    (23/09/2011)

Máy đo loãng xương Sonost 3000 là giải pháp kinh tế, tiện lợi để đánh giá mức độ loãng xương  một cách chính xác
Chi tiết

Máy đo loãng xương toàn thân DEXXUM 3    (02/06/2011)

Model: DEXXUM 3- Osteosys
Chi tiết

Máy đo loãng xương Sonost 2000    (02/06/2011)

Máy đo loãng xương Sonost 2000 đo các thông số SOS (tốc độ âm) và BUA (độ suy hoa sóng âm băng rộng)
Chi tiết

đối tác