Máy x quang xách tay    (26/09/2013)

Model: ORANGE Hsx: ECORAY - Hàn Quốc
Chi tiết

Máy x quang kỹ thuật số Hàn Quốc    (26/09/2013)

Model: ECOVIEW 9 Hsx: ECORAY- Hàn Quốc
Chi tiết

Máy x quang tăng sáng truyền hình    (25/09/2013)

Model: HF 1500 RF Hsx: ECORAY - Hàn Quốc
Chi tiết

Máy x quang di động    (25/09/2013)

Model: PX 100 HF Hsx: ECORAY - Hàn Quốc
Chi tiết

Máy x quang cao tần Hàn quốc    (25/09/2013)

Model: HF 525 Plus Hsx: ECORAY - Hàn Quốc
Chi tiết

Máy x quang C-arm    (25/09/2013)

Model: CX 9 Hsx: ECORAY - Hàn Quốc
Chi tiết

Máy x quang chụp vú    (25/09/2013)

Model: EXR 650 Hsx: ECORAY - Hàn Quốc
Chi tiết

đối tác