Mô hình siêu âm thai nhi    (09/05/2013)

MÔ HÌNH SIÊU ÂM THAI 20 TUẦN TUỔI Kích cỡ: 35 x 17.5 x 22.5 cm Trường nhìn: 23 x 17cm x 180 ºC Trọng lượng: 7.5 kg   MÔ HÌNH SIÊU ÂM THAI 36 TUẦN TUỔI Kích...
Chi tiết

đối tác