Máy điện tim 3 cần Nihon Kohden Nhật Bản (06/01/2011)

MÁY ĐIỆN TIM 3 CẦN  Model ECG-9620 L

NIHON KOHDEN - Nhật Bản

 

Máy điện tim 3 cần có khả năng tự động đọc kết quả

Có thể chạy bằng ác qui khi mất điện

Màn hình tinh thể lỏng theo dõi một lúc được 12 đạo trình tim và tần số tim.

 PHÂN TÍCH ĐIỆN TIM:

Chương trình phân tích điện tim ECAPS 12C là chương trình mới nhất của NIHON KOHDEN cho một lúc 12 đạo trình và phân tích với 200 tìm ra lỗi điện tim và 5 loại đánh giá phân tích, tự động tính ra các thông số điện tim cần thiết: Nhịp tim, phức hợp QRS, QT.,vvv.

 GHI 3 KÊNH ĐIỆN TIM:

Máy có thể in được hai loại giấy cuộn và giấy thếp gấp bằng bút ghi nhiệt với kết quả phân tích được in ra rõ ràng.

 NGUỒN PHÁT CHO BÚT GHI NHIỆT :

Nguồn phát cho bút ghi nhiệt được thiết kế gắn liền với máy in nhiệt, điều này làm tăng chất lượng của ghi sóng điện tim, thậm trí có một khoảng cách. Điều này sẽ giúp cho tránh được các lỗi trong ghi và ghi trên giấy.

ÁC QUY

Ác quy NiMH cho phép đọc và ghi thông số điện tim của khoảng 60 bệnh nhân.

 HIỂN THỊ 12 ĐẠO TRÌNH ĐIỆN TIM:

Bạn có thể rẽ ràng quan sát 12 đạo trình điện tim trên màn hình tinh thể lỏng. Cũng vậy bạn cũng có thể xác nhận mức nhiễu trước khi in kết quả ra giấy.

 LƯU GIỮ  VÀ DẪN TRUYỀN THÔNG SỐ:

Có thể lưu giữ được 8 Bệnh nhân x 10giây của sóng đạo trình điện tim và các thông số ECG khác, những thông số này có thể được lưu giữ và được truyền qua công ra máy tính với phần mềm hiển thị sóng ECG.

 CÁC THÔNG SỐ ĐƯỢC LƯU TRÊN GIẤY GHI:

Bạn có thể vào các thông số của bệnh nhân từ bàn phím như:

Thông tin bệnh nhân: họ tên, tuổi giới

Ngày tháng năm, giờ, phút ghi điện tim

Tần sô mạch, đo các thông số và phân tích các thông số, chuẩn đoán...

 GIẤY GHI:

Máy được thiết kế với máy in nhiệt, bạn có thể ghi 12 đạo trình điện tim (3 vết x  4 nhóm) và phân tích kết quả. Ghi dạng sóng trung bình cùng nhịp tim. Ghi nhịp tim trong một phút.


 

Các tin khác
đối tác