Máy siêu âm màu 4D    (21/06/2013)

Model: G10 Hsx: SG Healthcare - Hàn Quốc
Chi tiết

Máy siêu âm màu 2D Doppler    (21/06/2013)

Model: G5 Hsx: SG Healthcare - Hàn Quốc
Chi tiết

Máy siêu âm màu Doppler 2/4D xách tay    (21/06/2013)

Model: G3 Hsx: SG Healthcare - Hàn Quốc
Chi tiết

Máy siêu âm màu 2D xách tay    (21/06/2013)

Model: T6 Hsx: SG Healthcare - Hàn Quốc
Chi tiết

đối tác